BUFFET HẢI SẢN TƯƠI SỐNG NHỮNG CHÀNG TRAI

BUFFET HẢI SẢN TƯƠI SỐNG NHỮNG CHÀNG TRAI

BUFFET HẢI SẢN TƯƠI SỐNG NHỮNG CHÀNG TRAI

BUFFET HẢI SẢN TƯƠI SỐNG NHỮNG CHÀNG TRAI

BUFFET HẢI SẢN TƯƠI SỐNG NHỮNG CHÀNG TRAI
BUFFET HẢI SẢN TƯƠI SỐNG NHỮNG CHÀNG TRAI

Liên hệ

BUFFET HẢI SẢN TƯƠI SỐNG NHỮNG CHÀNG TRAI
Địa chỉ: 233 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.HCM 
Hotline: 0933.599.789
Email: buffethaisannhungchangtrai@gmail.com