Nhà Hàng Những Chàng Trai

Nhà Hàng Những Chàng Trai

Nhà Hàng Những Chàng Trai

Nhà Hàng Những Chàng Trai

Nhà Hàng Những Chàng Trai
Nhà Hàng Những Chàng Trai

Liên hệ

Nhà hàng Những Chàng Trai

Địa chỉ: 22 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline: 094 795 20 20

Email: nhungchangtraifood@gmail.com

Website: http://nhahangnhungchangtrai.com/