BUFFET HẢI SẢN TƯƠI SỐNG NHỮNG CHÀNG TRAI

BUFFET HẢI SẢN TƯƠI SỐNG NHỮNG CHÀNG TRAI

BUFFET HẢI SẢN TƯƠI SỐNG NHỮNG CHÀNG TRAI

BUFFET HẢI SẢN TƯƠI SỐNG NHỮNG CHÀNG TRAI

BUFFET HẢI SẢN TƯƠI SỐNG NHỮNG CHÀNG TRAI
BUFFET HẢI SẢN TƯƠI SỐNG NHỮNG CHÀNG TRAI

Liên hệ

BUFFET HẢI SẢN TƯƠI SỐNG NHỮNG CHÀNG TRAI

Địa chỉ: 233 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.HCM 

Hotline: 0933.599.789

Email: buffethaisannhungchangtrai@gmail.com

Website: http://buffethaisannhungchangtrai.com